GRUPA ASTA
To dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa działająca w branży telekomunikacyjnej i medialnej.
Grupa ASTA jest zintegrowaną grupą 3 spółek aktywnych w następujących segmentach:
- operator telekomunikacyjny,
- budowa sieci teleinformatycznych,
- nadawanie i produkcja telewizyjna oraz internetowy portal informacyjny.
Główne segmenty pozwalają powiązać strategie i cele w ramach grupy, tworząc strukturę umożliwiającą efektywną alokację zasobów pomiędzy jednostkami biznesowymi.